Tillbaka till Våra typhus

Skånelänga

Detta typhus togs fram som en modern variant av Skånelänga, i X-House byggsystem av massivträ. Huset kan naturligtvis placeras varsomhelst och passar in i de flesta miljöer menar vi. Ett modernt hus men med traditionell anknytning i sin form. Huset har ritats av arkitekt Roger Spetz vid Spetz och Holst arkitekter.

I sitt grundutförande är huset indelat i 2 st huvudrum (2-fack), som åtskiljs av en bärande hjärtvägg. Genom att koppla på ytterligare moduler kan huset enkelt byggas till för växande behov. Planlösningen är också mycket flexibel, enbart de hjärtväggar som skiljer respektive sektion är bärande, vilket innebär att man inom varje sektion i huset kan välja sin planlösning helt på egen hand.

För ytterligare information kring typhusen hänvisar vi till våra faktablad för respektive hus.

Ladda hem som pdf.