Arkitektur

Vår första husmodell Gårdshuset, togs fram av arkitekterna PeGe Hillinge från Göteborg och Per-Eddie Bjuggstam från Örnsköldsvik som skapat ett alldeles speciellt formspråk som lyfter fram limträets estetiska värden. Utgående från detta formspråk har vi skapat ett antal typhus samt även ett flertal kundanpassade lösningar vilka bygger vidare på Gårdshuset.

Löpande har fler och fler modeller och enskilda hus utvecklats av en rad olika arkitekter, bland annat har Roger Spetz och Max Holst vid Spetz & Holst Arkitekter tagit fram Skånelängan, samt Bengt Carlsson vid Meter Arkitektur har utvecklat vårt revolutionerande typhus Röde Orm. August Wiklund från Umeå har utvecklat vårt typhus Alva samt även ritat Villa Annica.

Rita ditt Eget hus!Utöver våra typhus kan vi leverera i stort sett vilken lösning som helst med X-house byggmetod, kontakta oss för en diskussion så kan vi offerera en materielsats utifrån just Era önskemål.

För ytterligare information kring typhusen hänvisar vi till våra faktablad för respektive hus.