Byggmetod

Beprövat byggmaterial i kombination med ny byggteknik.

Varje X-house levereras som en färdig byggsats för vädertätt skal, exklusive isolering för golv och tak samt innerväggar. Montageinstruktion och allt övrigt materiel såsom montageskruv, tätningslister, dörrar, fönster, underlagspapp samt virke för trossbotten ingår i leveransen.

Väggar

Massiva limträstockar som bildar en färdig ytter- och innervägg. Varje liggande skarv har notspår- och lösfjäder som gör att monteringen går snabbt och lätt, samtidigt som väggen blir tät och rak. Väggelementen skruvas ihop med självborrande specialskruv i hörnen, metoden ger med automatik räta vinklar och utförs med en skruvdragare.

 

Lyft sker med traktor eller mindre kran. Lyftöglor medföljer leveransen.

 

 

 

Första varvet monteras på en enkel plintgrundläggning.

 

 

 

 

Skruvförband i hörnen med självborrande skruv.

 

 

 

 

Blocken staplas på varandra med lösfjäder i notspår.

 

 

 

 
Varv efter varv lyfts på plats och fixeras med skruvförbanden i hörnen

 

 

 

 

 

De självborrande skruvarna idrages med skruvdragare.

 

Ytterväggarna kan levereras med hyvlad eller ohyvlad utsida. En ohyvlad utsida ger fasaden mer liv och ett mycket estetiskt tilltalande utseende, dessutom fäster fasadfärgen bättre på den ohyvlade ytan. Väggelementens insida är alltid hyvlad.

Ytterväggarna kan erhållas i tjocklekarna 115, 140, 165 eller 190 mm, beroende på vilken energikomfort man eftersträvar samt hur huset kommer att användas.  Med massiva träväggar får man en värmetrög stomme som ackumulerar energi i väggen till exempel under en solig dag, eller vid eldning av brasa i en kamin. Den ackumulerade värmen avges sedan till rummet, effekten av detta förlopp blir olika stor beroende på väggtjockleken – tjockare vägg ger bättre värmelagrande effekt och därmed högre komfort och bättre energieffektivitet.

 

Bjälklag och färdigt golv

Golvåsarna är tillverkade i massivt limträ, vilket ger en smäcker konstruktion samt överlägsen styrka. Utrymmet mellan varje golvås fylls med isolering (isolering ingår ej i materielsatsen). Limträplankor med tjocklek 42 mm och bredd 315 mm skruvas på golvåsarna, samt har notspår och lösfjäder för ett tätt massivt trägolv färdigt för valfri ytbehandling. Som blindbotten mellan varje golvås levereras 12 mm antimögelbehandlad blindbottenplywood.

 

 

 

 

Snitt genom färdigt golv.

 

Tak

Takåsar tillverkas i massivt limträ vilket ger en slank konstruktion. Det synliga innertaket består av 22×145 mm ohyvlade plankor som innertakspanel. Mellan takåsarna placeras isolering, samt luftspalt (isolering samt virke för luftspalt ingår ej i materielsatsen). Som taktäckning medföljer basilitbehandlad takplywood samt underlagspapp.

 

Glaspartier och fönster

Samtliga fönster och skjutglaspartier följer X-house grundvärderingar, att enbart använda naturmateriel. Alla fönsterramar och karmar är tillverkade i massivt trä. Glasen är 2-glas isolerrutor med argongasfylld spalt, vilket ger lågt U-värde. Fönstren levereras målade i valfri NCS-kulör från fabrik.

 

 

 

 

Glaspartier monteras på plats.