Våra typhus

Möjligheterna till individuell utformning av ert hus är i det närmaste obegränsade med X-House byggsystem. Byggsystemet är mycket flexibelt och de typhus som finns redovisade är att betrakta som exempel på hur man kan bygga. Nedan finns ett urval av anpassade hus som vi levererat till kunder.

Skicka in en skiss, eller kontakta oss för en diskussion, så offererar vi en lösning som passar just Er !