Välkommen

Enkelhet har genomgående varit vårt ledord !

Vi kan konstatera att vi med marginal lyckats överträffa denna målbild, vilket även våra nöjda kunder vittnar om. X-house byggs av liggande massiva limträblock som staplas på varandra och sammanfogas med notspår och lösfjäder, samt skruvas ihop i hörnen. Kan man bygga lego så kan man bygga sitt eget X-house, och samtidigt får man ett miljövänligt ekologiskt hus att vistas i på sin fritid.

Med X-House får ni ett modernt hus som bygger på urgamla traditioner, ett slags modernt timmerhus kan man säga att det handlar om.